Er worden dit jaar jammer genoeg geen trainingen voor Gymkids georganiseerd.