Bij Omnigym Jong Edegem of kortweg OJE bieden we turnen, dansen en rope skipping in groep aan, met aandacht voor de persoonlijke lichamelijke en psychische ontwikkeling van elk persoon.

Als familieclub willen we dat zowel kinderen, jongeren, als volwassenen zich thuis voelen in onze vereniging. Als meerwaarde besteden we ook veel aandacht aan groeps- en familie activiteiten zoals het jaarlijkse sportkamp, de grote 5-jaarlijkse turn- en dansshow, het traditionele sinterklaasfeest en vele andere.

OJE biedt een uitgebreid gamma aan sportieve keuzemogelijkheden aan binnen de gymnastiek, dans en ropeskipping, met het accent op recreatie en waar het zich aanbiedt ook competitie.

Wij doen hiervoor een beroep op een team van professioneel opgeleide trainers en gemotiveerde medewerkers.

 

Historiek

Omnigym Jong Edegem ontstond als Turnkring Jong Edegem op 15 oktober 1965 onder impuls van Jos Billion. Oorspronkelijk bestond de club uit slechts 2 groepen: de jongens en meisjes. Door het enorme succes echter breidde de club alsmaar uit en kwam er de beslissing dat er ook andere disciplines zoals dans thuis hoorden. In oktober 2004 veranderden we de naam dan ook in Omnigym Jong Edegem, om duidelijk te maken dat we meer aanbieden dan turnen alleen. Door zowel een goede bestuur- als lesgeverwerking groeide het ledenaantal steeds aan.  

Na ondertussen meer dan 50 jaar trouwe dienst kunnen we met trots vaststellen dat wij de 5de grootste club binnen de GymnastiekFederatie Vlaanderen en de grootste niet-gefusioneerde gymvereniging van de provincie Antwerpen zijn.