Omnigym Jong Edegem vzw is een “vereniging zonder winstoogmerk” en wordt door vrijwilligers bestuurd. De vereniging beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid zodat haar bestuur en trainers, alsook haar leden slechts beperkt burgerlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Op regelmatige basis worden er bestuurs- en lesgeversvergaderingen alsook diverse werkgroepen georganiseerd om de vereniging zo goed mogelijk te laten draaien.

Omnigym Jong Edegem vzw is aangesloten bij de Gymnastiek Federatie Vlaanderen of GymFed met stamnummer 578.

Wens je iemand van het bestuur te contacteren, dan kan dat via email via bestuur@ojedegem.be.