Alle gymnasten worden verplicht verzekerd bij 'GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw' voor het ganse turnjaar. Dit bedraagt jaarlijks 16 euro per gymnast. Omdat er een heleboel regels bestaan omtrent wat verzekerd is en wat niet en de terugbetalingen verschillen van de aard van het ongeval, is het onmogelijk om dit samengevat weer te geven.

Je kan hier het aangifteformulier downloaden. Ga je naar een spoedgevallendienst, vraag dan zeker naar een attest van medische vaststelling voor de verzekering.

 

Nadat je alle formulieren correct hebt ingevuld, bezorg je deze binnen de 7 dagen aan het bestuur. Gelieve vooraf contact op te nemen via verzekeringen@ojedegem.be.